Er is nog veel te doen op arbeidsveiligheidsgebied. 
Gemiddeld zijn er 200.000 ongevallen per jaar op het werk (dat zijn er zo’n 550 per kalenderdag!), waarvan 2.300 ernstige ongevallen en 60 met dodelijke afloop.

Ter vergelijk: jaarlijks komen ongeveer evenveel voetgangers om in het verkeer.

+/- 2300 ernstige ongevallen per jaar

waarbij sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden. Gemiddeld aantal bij Inspectie SZW gemelde ongevallen.

Meer dan 200.000 ongevallen per jaar

Medewerkers die fysiek of geestelijk letsel hebben opgelopen door een arbeidsongeval.

60 doden

Gemiddeld per jaar, tussen 1-2 per week.

Bron: RIVM, publicatiedatum 21-02-2018

Elk jaar raken vele arbeiders in de bouw gewond tijdens hun werkzaamheden. Deze arbeidsongevallen kunnen voor ernstige letselschade zorgen. 

Soms zelfs met een dodelijke afloop. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers en werknemers hun uiterste best doen om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen. 

Ik geef u 10 tips om de arbeidsveiligheid van uw werknemers te beïnvloeden:

Betrokkenheid (top)management

Om een verandering in de veiligheidscultuur tot stand te brengen, moet het (top)management achter de verandering staan.

Norm leidinggevende is norm werknemers

De veiligheidsnorm die de direct leidinggevende hanteert, is de norm van de groep. Dit geldt voor alle managementlagen, ook voor directie.

Zoek de weerstanden en los ze op

Mensen vinden veiligheid en gezondheid belangrijk en toch werken zij niet altijd veilig. De weerstand om het goede te doen, kan verschillende oorzaken hebben. Verken de weerstanden en los ze op.

Beïnvloed veiligheidsgedrag

Medewerkers kunnen niet worden afgerekend op het aantal ongevallen in een bedrijf, want daar hebben zij geen invloed op. Iemand kan uitsluitend verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij wel kan beïnvloeden: het eigen gedrag.

Beloon goed gedrag

Het belonen van veiligheidsgedrag heeft een grote daling van het aantal ongevallen tot gevolg. Positieve prikkels hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de vorming van gewoontes.

Laat werknemers zelf nadenken

Laat werknemers meedenken over oplossingen en zelf een bijdrage leveren aan de veiligheidsoplossing. Werknemers voelen zich daardoor betrokken. Betrokkenheid leidt tot een verbeterde veiligheidscultuur en een hogere productiviteit.

Los veiligheids-problemen operationeel op

Om de veiligheidscultuur te verbeteren, is het nodig dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de eigen onveilige situaties. Door de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te leggen, wordt veiligheid een verantwoordelijkheid van de hele organisatie.

Leer van elkaar

Leren van elkaars fouten helpt om fouten te voorkomen, maar het helpt ook om veiligheid bespreekbaar te maken en het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties is een absolute noodzaak om te kunnen verbeteren.

Maak resultaten zichtbaar

Resultaten werken stimulerend om de veiligheid verder te verbeteren. Om te bepalen of er resultaten zijn behaald, moet er worden gemeten. Om te kunnen meten, moeten er prestatie-indicatoren worden vastgesteld.

Borging veiligheidscultuur

Om de gedragsverandering van structurele aard te laten zijn, moet deze worden geborgd in de structuur van het bedrijf. Structuur biedt regelmaat, herhaling, afspraken, toedeling van verantwoordelijkheid, toetsing, evaluatie, communicatie.

Veiligheid & Advies op maat
Tel: 06-42610558

Web: www.veiligheidenadviesopmaat.nl
E-mail: info@veiligheidenadviesopmaat.nl
KvK: 71779655
BTW: NL177117308B02

VAOM