Veiligheid & Advies op maat

Voor een brede veiligheidskundige ondersteuning, om zo groei- en/of continuïteit binnen uw bedrijf, zowel operationeel als beleids- en procesmatig te kunnen borgen.

Veiligheidskundige ondersteuning

Veiligheid & Advies op maat begeleidt trajecten als Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) met Plan van Aanpak, Risicoanalyses arbeidsmiddelen, opstellen bedrijfsnoodplannen, uitvoeren van arbometingen, opzetten van managementsystemen volgens ISO en VCA.

Kwaliteitsmanagement

Veiligheid & Advies op maat ondersteund en/of houdt uw certificeringsportfolio (ISO/ VCA) in stand en kan invulling geven aan implementatie, evaluatie en rapportage over diverse certificeringstrajecten, waaronder ISO/ VCA/ Veiligheidsladder.

Praktijkgerichte aanpak

Veiligheid & Advies op maat vertaalt complexe thema’s en vraagstukken in praktische oplossingen voor directie, managers en medewerkers (coachend, sturend en faciliterend).

Risicomanagement

Risicomanagement is mensenwerk en gaat over gedragsverandering en het creëren van risicobewustzijn. Het is een wisselwerking tussen het gebruik van instrumenten, gedrag en drijfveren van mensen. Veiligheid & Advies op maat helpt u op weg…

Ondernemen betekent investeren in mensen en middelen.

Ondernemen is ook het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Een goed doordacht Arbobeleid kan u daarbij helpen.

Operationele ondersteuning

Specialist op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden; inzetbaar voor veiligheidskundige projectbegeleiding binnen verschillende vakgebieden.

Earl Ketting Olivier

Met inmiddels 20 jaar ervaring in de Infra-, Civiel-, GWW- en Olie- en Gasindustrie. Gespecialiseerd (bijzondere interesse) in afzinktechnieken, funderingstechnieken en projecten onder multidisciplinaire contracten. Zet zich niet alleen in om het op de bouwplaats veilig te maken; integrale veiligheid zit diep in zijn DNA geworteld. 

QHSE Management

Omdat uw organisatie gebaat is bij een veilige en gezonde werkplek, waarbij de kwaliteit van het geleverde product/dienst voorop staat en er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belasting van het milieu.

Zij gingen u al voor…

Earl is zeer ervaren en deskundig in bouwveiligheid, van ontwerp tot uitvoering. 

Jan Schaaper

Veiligheidskundige (gecertificeerd HVK), Schaaper Safety Services

Earl is een veiligheidskundige in hart en ziel. Hij weet op verschillende manieren zijn passie en visie op veiligheid over te brengen in een projectteam en daarbuiten. 

Thomas Snoep

Realisatiemanager, DHM Infra

Met Earl ben je er altijd zeker van dat hij de praktische kant altijd in ogenschouw neemt om gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing te komen. 

Peter van Westendorp

Director Operations, Strukton Immersion Projects

Earl verstaat de kunst om niet alleen in details maar ook op procesmatig en verbindend niveau te denken en te handelen.

Menno Pronker

Organisatiepsychologie / Management, Pronker Persoonlijke Coaching

Earl is een man die veiligheid in zijn systeem heeft zitten en coacht daar waar dat nodig is. Hij beperkt zich niet tot veiligheid en heeft ook oog voor teamsamenstelling en wat daarin gebeurt. 

José Krommenhoek

Projectcoördinator Wegen, BAM Infra Nederland

Earl assumed a leadership role in safety, inspiring and motivating other employees. I highly recommend Earl for employment. He is a team player and would make a great asset to any organisation.

Geert van der Linde

Corporate Safety Officer, Royal BAM Group

Veiligheid & Advies op maat

Veiligheid en advies op maat is een adviesbureau/eenmanszaak dat zich bezig houdt met het vervullen van interim functies en/of opdrachten op gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu binnen de Infra-, Civiel-, GWW- en Olie en Gasindustrie.

Met ruim 17 jaar ervaring als veiligheidskundige, gespecialiseerd in afzinktechnieken, funderingstechnieken en projecten onder multidisciplinaire contracten; daardoor breed en integraal inzetbaar in middelgrote tot grote organisaties.

  

“Voor vormgeven en/of in stand houden van het (Q)HSE-beleid binnen uw organisatie.”

Bel voor meer informatie:

+31 (0) 6 42 61 05 58

Contact

+31 (0)6 42 61 05 58

info@veiligheidenadviesopmaat.nl