Veiligheidsladder

Een instrument waarmee organisaties concrete handvatten krijgen voor het opzetten, implementeren en toetsen van elementen waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur van hun organisatie kunnen onderzoeken en borgen.

Cultuurmeting

De Veiligheidsladder oftewel “Safety Culture Ladder”  is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De veiligheidsladder is bedoeld als instrument om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende ladder-trede. Het vormt de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is. Denk hierbij aan de sectoren als Bouw, Energie en Chemie.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Een essentiële factor is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur.

Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft daarmee een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

De Veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 ladder-treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

 

Beoordelingscriteria
De trede waar het bedrijf zich op bevindt, wordt bepaald door de bedrijfscultuur te bekijken vanuit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten. Elk bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken.

Uitgebreide informatie over de beoordeling is te vinden in het officiële certificatieschema van de NEN.

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder. Onderstaand een korte toelichting per managementaspect en een opsomming van relevante bedrijfskarakteristieken: 

1. Leiderschap en Betrokkenheid

Hoe belangrijk is veiligheid? Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken? Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Geeft ze zelf het goede voorbeeld? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?

2. Beleid en Strategie

Staat veiligheid hoog op de strategische kalender? Wat is de visie? Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus. Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?

3. Organisatie en Opdrachtnemers

Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren van onderaannemers? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen. Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?

4. Werkplek en Procedures

Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt eraan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt? Zijn deze afgestemd op de gebruikers? Worden verbeter-afspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd?

5. Afwijkingen en Communicatie

Hoe is de meld cultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd? Wordt er van incidenten geleerd? Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd? Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd?

6. Audits en Statistieken

Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

De veiligheidskundige

Specialist

Specialist op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden binnen verschillende vakgebieden. Inzetbaar in de chemie, bouw, overheid of defensie… in binnen en buitenland.

Coach

Focus op management en advies, maar met een zeer pragmatische inslag ook operationeel coachend inzetbaar.

Kwaliteit

Omdat elke organisatie gebaat is bij een veilige en gezonde werkplek, waarbij de kwaliteit van het geleverde product/dienst voorop staat.

Ervaring

Vertalen van theorie naar ‘simpele’ praktische invulling en het betrekken verantwoordelijken en zelfs OG, wat vaak een positieve bijdrage oplevert aan veiligheidsbewustwording en daarmee draagvlak.

jaar Ervaring

Afgeronde projecten

“Life Is Short, Don’t Rush It.”

Terracon Funderingstechniek / Strukton Civiel

2014-2016 Google Datacenter, Eemshaven
Opdrachtgever: ISg Construction Services Company

Met een investering van 500 miljoen euro heeft Google haar datacenter in de Eemshaven uitgebreid. De aankondiging komt op het moment dat de heipalen (Terracon/ Colijn) voor de tweede fase de grond in worden gestampt.

Tijdens de bouwfase waren gemiddeld 1000 mensen werkzaam op de locatie. In 2020 werd de uitbreiding afgerond en biedt het momenteel werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen.

Door de investering van Google in onze regio wordt de Eemshaven nog nadrukkelijker internationaal op de kaart gezet als locatie voor datacenters. In de Eemshaven zijn immers alle voorzieningen op het gebied van ruimte, groene stroom en glasvezel voor handen.

 

Bel voor een afspraak:

+31 (0)6 42 61 05 58

Contact

+31 (0)6 42 61 05 58

info@veiligheidenadviesopmaat.nl