VCA Bedrijfscertificering

Voor opdrachtnemers en opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden verrichten of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA al meer dan 25 jaar een begrip in veilig, gezond en duurzaam werken. 

Voldoen aan
VCA eisen

VCA is programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat wordt de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

Om als bedrijf VCA-gecertificeerd te kunnen worden, moeten alle operationeel medewerkers in het bezit zijn van een VCA-persoonscertificaat. Verder moet uw bedrijf voldoen aan de eisen van de ‘VCA-checklist’. De eisen uit deze checklist hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen uw bedrijf.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Maar het is veel meer dan dat. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Drie certificatieniveaus

Bij VCA-certificatie worden drie niveaus onderscheiden.

VCA*
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

“Think positive an accident is only an attitude away”

9

Voor wie is VCA bestemd?

VCA is bedoeld voor organisaties en hun medewerkers die veilig willen kunnen werken op risicovolle werkterreinen. Werkt u in de bouw, industrie, petrochemie of beoefent u een beroep met risicovolle en gevaarlijke werkzaamheden? Dan heeft u een grotere kans op een ongeval dan normaal. Voor medewerkers die werken in dit soort omgevingen in dit soort beroepen, is het VCA diploma te adviseren. 

9

Wat houdt VCA in?

VCA is een veiligheidscertificering om veiliger te kunnen werken en ongevallen te voorkomen. Voluit is VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA-systeem bestaat niet uit alleen een lijst met punten en als u die afvinkt dat het betekent dat u veilig kunt werken. Vaak wordt het VCA systeem ingezet door bedrijven waardoor werkzaamheden op risicovolle werkomgevingen worden verricht met een groter risico op letsel. Denk aan bijvoorbeeld bouw-, transport- en chemiebedrijven. 

Bel voor een afspraak:

+31 (0)6 42 61 05 58

Veiligheid & Advies op maat

Uw adviseur: Earl Ketting Olivier

“Stop accidents before
they stop you”

Je komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als het VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt en heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

VGM-Beleid en betrokkenheid

Het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade.

Risicobeheer

Voorkomen van incidenten en schade aan gezondheid en milieu door risicobeheersing voor de door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Opleiding, Voorlichting en Instructie

Het beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde.

VGM-Bewustzijn

Het bevorderen van VGM-bewustzijn. De veiligheidsladder sluit hier prima op aan en kan dus als instrument worden ingezet.

VGM-projectplan

Het gecoördineerd beheersen van VGM-risico’s bij projecten. Met name de multidisciplinaire projecten met raakvlakken omgeving, vragen om een Integrale beschouwing van VGM’ risico’s.

Voorbereiding op Noodsituaties

Het op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties.

VGM-Inspecties

Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplekcondities en gedrag en handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen en VGM-incidenten.

Bedrijfsgezondheidszorg

Het beschermen van de gezondheid van de medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, alsmede een medisch verantwoorde inzet of re-integratie na arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte of een arbeidsongeval.

Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM's

Het uitsluitend gebruik maken van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voldoen aan de VGM-eisen.

Inkoop van Diensten

Inschakeling van dienstverleners die voldoende VGM-kennis hebben.

Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Inzicht in actuele VGM-prestaties en leren van VGM-incidenten.

BAM Infra Energie & Water

2016-2018: Project Randstad 380kV Noordring
Opdrachtgever: TenneT

TenneT heeft op 10 oktober 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen.

Met de aanleg van de 60 kilometer lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is nu ook de noordelijke 380 kV-ringstructuur in de Randstad gerealiseerd. De Zuidelijke ring is al in 2013 in gebruik genomen.

Hiermee is een toekomstbestendige en duurzame voorziening ontstaan, die niet alleen belangrijk is voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad, maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Contact

+31 (0)6 42 61 05 58

info@veiligheidenadviesopmaat.nl