Drijfveren

“Behoeftes die je hebt, waardoor je wordt gemotiveerd en wordt aangezet tot actie”

Drijfveren hebben een belangrijke rol in het werk. Ze hebben invloed op werkplezier en werksucces. Wanneer drijfveren passen bij taken en organisatie, zal het werk energie en voldoening geven. Ook zal dat een positief effect hebben op de prestaties.

Door drijfveren goed inzichtelijk te maken, is men beter in staat te bepalen welke taken, functies en/of organisaties het best bij je passen.

In 2016 heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar mijn eigen drijfveren, de uitkomst heeft er mede toe geleid dat ik als zelfstandig ondernemer telkens op zoek zal gaan naar de juiste match voor het hoogst haalbare resultaat; genoegdoening uit mijn werk halen en de opdracht naar wens en verwachting van de klant kunnen uitvoeren.

Het is goed om te weten wat de nadelen van mijn “sterke” en “zwakke” drijfveren kunnen zijn en wat het effect dat kan hebben op anderen.

Van twaalf drijfveren die in het onderzoek zijn onderzocht is in kaart gebracht of het een sterke of minder sterke drijfveer van mij is. De resultaten voorzien eerst een beschrijving van de meest en minst sterke drijfveren.

Ook wordt een match met passende organisatieculturen gemaakt; het type organisatie waar ik het meest thuis zal voelen. Daarna volgt een overzicht van mijn scores op alle drijfveren.

Overigens zijn de resultaten tot stand gekomen door mijn antwoorden te vergelijken met een normgroep. Een normgroep is een grote groep mensen die dezelfde vragenlijst onder vergelijkbare omstandigheden gemaakt heeft, bijvoorbeeld in het kader van een selectie- of een ontwikkelingsonderzoek.

Ons gedrag is zichtbaar

Ieder mens en ieder drijfverenprofiel is uniek.

Ons drijfverenprofiel wordt gevormd door zowel het DNA dat je van je ouders mee hebt gekregen, als alle levenservaringen die je tot op heden hebt opgedaan.

Deze drijfveren zijn niet zichtbaar voor de buitenwereld, het gedrag dat hieruit voortvloeit wel.

De ijsberg van McClelland is een duidelijke metafoor om dit uit te beelden. Met deze assessment haal ik deze boven water met als doel mijn gedrag in de praktijk te verklaren en hierdoor verder te kunnen groeien in persoonlijk leiderschap. Het ander aspect is dat ik hiermee mijn persoonlijk profiel meer vorm kan geven in de aanloop naar de juiste match.

Krachtigste drijfveren:
Invloed en samenwerking

 

Wat motiveert mij?

Ik voel mij goed binnen een hecht team en draag zelf graag actief bij aan een goede werksfeer. Mijn uitgangspunt is dat je als team meer bereikt dan als individu. Ik deel kennis met collega’s en verwacht dat ook van hen. Ik zal hen ondersteunen als dat het groepsproces ten goede komt.

Binnen het team wil ik wel heel duidelijk mijn stempel drukken op wat er gebeurt en vindt het prettig om de verantwoordelijkheid voor zaken op mij te nemen. Ik durf daarbij minder populaire beslissingen te nemen, maar door goede uitleg en begrip te tonen voor het standpunt van mijn collega’s weet ik de teamgeest hoog te houden.

Niet altijd gaan samenwerken en invloed samen. Soms zal ik moeten kiezen aan welke drijfveer ik voorrang geef. In sommige situaties zou het beter zijn een stapje terug te doen in het belang van het team. Maar in andere situaties zal ik juist degene zijn die het voortouw neemt en zaken voor elkaar weet te krijgen in het belang van het team.

Welke organisatiecultuur past bij mij?

Ik vind het belangrijk dat er een collegiale sfeer heerst en dat er gezamenlijke doelstellingen worden bereikt. Teamprestaties vind ik daarom belangrijker dan individuele prestaties.

Ik wil graag in harmonie samenwerken, maar ik heb ook een duidelijke mening over hoe zaken aangepakt moeten worden. Ik wil graag de ruimte om dit in praktijk te brengen en heb graag invloed op de besluitvorming; mijn wil is geen wet, maar ik wil wel richting geven aan het besluitvormingsproces.

Safety fits like a glove;

Try one on!

Minst krachtigste drijfveren:
Aanzien en Waardering

 

Wat motiveert mij in mindere mate?

Ik vind het niet nodig om op te vallen in een groep; liever blijf ik op de achtergrond. Ik hou ook er niet van om mijzelf te profileren, ook al heeft dit tot gevolg dat anderen mijn kwaliteiten niet altijd zullen opmerken.

Ik realiseer mij dat als je aan je carrière wilt werken, het is goed je kwaliteiten te laten zien en je tijd te besteden aan werk met een zekere uitstraling.

Ook waardering krijgen van anderen is minder belangrijk voor mij. Acceptatie en goedkeuring van anderen heb ik niet nodig. Of collega’s en leidinggevenden een positief beeld van mij hebben, maakt mij niet veel uit (is min of meer inherent aan mijn functie/ vakgebied).

Ik ben in veel gevallen zeker van mijzelf en heb een positief beeld over wat ik kan. De keerzijde kan zijn dat ik daardoor weinig bereid ben om mij aan te passen als ik op- of aanmerkingen van anderen krijg.

Welke organisatiecultuur past niet bij mij?

Ik kies mijn werk uit om de inhoud, niet om de status. Een werkgever/opdrachtgever wordt voor mij niet interessanter door een bekende naam of een hoge beursnotering.

Organisaties, die van de medewerkers een sterke persoonlijke profilering verwachten spreken mij dus in mindere mate aan.

Ook in een organisatie waar mensen te ‘lief’ zijn voor elkaar zal ik minder thuis voelen. Ik vindt het niet nodig om in mijn werk voortdurend bevestiging en waardering te ontvangen. Ik kan prima functioneren op plekken waar ik regelmatig kritiek krijg en er weinig complimenten worden gegeven.

Daadkracht, Creativiteit en Pro-activiteit

Goed luisteren in combinatie met gedegen vakinhoudelijke marktkennis Earl in staat de koppeling te maken tussen enerzijds mijn skills/karaktereigenschappen en anderzijds de potentie/cultuur van de klant en/of opdracht.

Een kwalitatief hoogwaardig- en sterk stimulerende kracht bij procesbenaderingen én een aanjager op het gebied van veiligheid. Earl is kenmerkend als coachend, doortastend, mensgericht, procesmatig en vooral pragmatisch.

Hij kan laveren tussen diverse levels binnen organisatie, daarbij adviserend over relevante Arbo- en Milieu eisen op het gebied van bedrijfsvoering en/of projecten. Kortom, Earl is een aanspreekpunt van directie tot en met de werkvloer.

Bel voor een afspraak:

+31 (0)6 – 42 61 05 58

Contact

+31 (0)6 42 61 05 58

info@veiligheidenadviesopmaat.nl